COMMUNICA INSTITUTE -Japanese Language School in Kobe-

ปฏิทินการศึกษา


  การสอบและแนะแนวศึกษาต่อ กิจกรรมนอกหลักสูตร
เมษายน
 • พิธีเปิดเรียนรอบเดือนเมษายน และการตรวจสุขภาพ
 • เริ่มเปิดเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 1
 • ปฐมนิเทศเกี่ยวกับหลักสูตร
 • สำรวจความประสงค์ในการศึกษาต่อระดับสูง
 • ปฐมนิเทศการใช้ชีวิตของนักเรียนต่างชาติ
 • พิธีต้อนรับนักเรียนใหม่
 • พฤษภาคม
 • แนะแนวการสอบ EJU เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย
 • เริ่มสัมภาษณ์เกี่ยวกับการศึกษาต่อรายบุคคล
  (ทำต่อเนื่องจนกว่าจะกำหนดที่เข้าศึกษาต่อได้)
 • เรียนจัดดอกไม้อิเคบานะ
 • มิถุนายน
 • สอบกลางภาค สำหรับผู้เรียนภาคที่
 • 1แนะแนวศึกษาต่อ
 • สอบ EJU เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)
 • กิจกรรมสังสรรค์กับนักศึกษาในเมืองโกเบ
 • งานเทศกาลโกเบ
 • ห้องเรียนการชมคาบูกิ
 • กรกฎาคม
 • พิธีเปิดเรียนรอบเดือนกรกฎาคมและการตรวจสุขภาพ
 • สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(ครั้งที่ 1)
 • แนะแนวสอบ EJU เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย
 • ปฐมนิเทศการใช้ชีวิตของนักเรียนต่างชาติ
 • พิธีต้อนรับนักเรียนใหม่
 • สิงหาคม
 • ปิดภาคฤดูร้อน(ราว 3สัปดาห์)
 • เปิดเรียนภาคฤดูร้อน
 • แนะแนวศึกษาต่อ
 • สังสรรค์ฤดูร้อน ณ ชายหาดซูมะ
 • กิจกรรมสวมชุดยูกาตะ
 • ชมเทศกาลจุดพลุดอกไม้ไฟเหนือทะเลโกเบ
 • กันยายน
 • สอบปลายภาคสำหรับผู้เรียนภาคที่ 1
 • การแข่งกีฬาประจำปี
 • ตุลาคม
 • พิธีเปิดเรียนรอบเดือนตุลาคมและการตรวจสุขภาพ
 • เริ่มเปิดเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2ปฐมนิเทศเกี่ยวกับหลักสูตร
 • ปฐมนิเทศการใช้ชีวิตของนักเรียนต่างชาติ
 • พิธีต้อนรับนักเรียนใหม่
 • พฤศจิกายน
 • สอบ EJU เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)
 • แนะแนวศึกษาต่อ
 • กิจกรรมสังสรรค์กับนักศึกษาในเมืองโกเบ
 • ธันวาคม
 • สอบกลางภาค ภาคที่ 2
 • สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ครั้งที่ 2)
 • ปิดภาคฤดูหนาว (ราว 2 สัปดาห์)
 • วันที่ระลึกการก่อตั้งโรงเรียน (12/5)
 • งานเลี้ยงของนักเรียน “สายใย-kizuna-”
 • มกราคม
 • พิธีเปิดเรียนรอบเดือนมกราคมและการตรวจสุขภาพ
 • แนะแนวศึกษาต่อ
 • ฉลองปีใหม่ ไปไหว้พระวันปีใหม่
 • ปฐมนิเทศการใช้ชีวิตของนักเรียนต่างชาติ
 • พิธีต้อนรับนักเรียนใหม่
 • กิจกรรมอาสาสมัครเทศกาลปลอบดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตในแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ฮันชิน
 • กุมภาพันธ์
 • สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2
 • เทศกาลตรุษจีน(ชุนเซทสึไซ เมืองนานกิง)
 • ประกวดสุนทรพจน์
 • มีนาคม
 • จัดทำรายงานสำเร็จการศึกษา
 • พิธีสำเร็จการศึกษา
 • ปิดภาคฤดูใบไม้ผลิ (ราว 2สัปดาห์)
 • งานเลี้ยงฉลองสำเร็จการศึกษา
 • กิจกรรมชมดอกไม้ (เฉพาะผู้ที่ยังเรียนอยู่)
 • * EJU: Examination for Japanese University Admission for International Students.

  Top

  Navigation

  เนื้อหาหลักสูตร

  ปฏิทินการศึกษา

  VIDEO - Communica Life