COMMUNICA INSTITUTE -Japanese Language School in Kobe-

คู่มือของ KOBE


About KOBE

เมืองโกเบเป็นเมืองอย่างไร……

ในปีคศ.1868ญี่ปุ่นได้เปิดท่าเรือทั้งหมด 5 แห่งเพื่อติดต่อกับต่างประเทศหลังจากปิดประเทศมาเป็นเวลานาน ซึ่งท่าเรือโกเบเป็นหนึ่งในนั้น และได้พัฒนาสู่การเป็นหน้าต่างเชื่อมกับโลกในระดับสากล หลังจากนั้น ก็มีทั้ง ผู้คน สิ่งของ ข้อมูลข่าวสาร และวัฒนธรรมจากภายนอกหลั่งไหลเข้ามาในโกเบ ในที่สุดก็มีคนต่างชาติมาใช้ชีวิตที่โกเบ เกิดเป็นแหล่งค้าขาย และมีโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานของคนที่มาจากต่างประเทศ ปัจจุบันนี้ ในเมืองโกเบมีโรงเรียนสำหรับคนต่างชาติ(สอนด้วยภาษาแม่) ทั้งสิ้น 9 แห่ง มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษานอร์เวย์ ฯลฯ ให้แก่เด็กวัย 5-18ปี ย่านที่อยู่อาศัยของคนต่างชาติ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โรงเรียน”คอมมิวนิกากักคุอิน” ก่อตั้งขึ้นในยุคเดียวกับที่มีการเปิดท่าเรือโกเบ ซึ่งมีผู้ที่เป็น นักการทูต พ่อค้า ผู้เผยแพร่วัฒนธรรม ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ มาอาศัยอยู่ บุคคลเหล่านี้ได้นำอาวิถีชีวิต วัฒนธรรม สิ่งก่อสร้าง อุตสาหกรรมเข้ามาที่โกเบ และ สร้างวัฒนธรรมเฉพาะของโกเบขึ้น ประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโกเบนี้ ทำให้โกเบ ซึ่งห้อมล้อมด้วยทะเล ภูเขา และธรรมชาติอันงดงาม เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับชาวต่างชาติ
นอกจากนี้ โกเบยังเป็นเมืองมหานครที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการในจังหวัดเฮียวโงะซึ่งมีประชากรมากถึง 1.5 ล้านคน อีกทั้งยังมีภูมิทัศน์ที่ชวนให้จินตนาการไปถึงเมืองในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยเกาะเทียมซึ่งมีไม่กี่แห่งในโลก เช่น พอร์ตไอแลนด์ และ รอคโคไอแลนด์ โกเบและเมืองที่อยู่ทั้งทางตะวันออกและตะวันตกตามแนวชายฝั่งทะเลเซโตะก็เป็นภูมิภาคที่มีเทคโนโลยีระดับสูงที่สะท้อนถึงอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของญี่ปุ่น ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต อาทิ การต่อเรือ การถลุงเหล็ก เคมี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เพียงแต่จะมีธรรมชาติงดงามและอุตสาหกรรมก้าวหน้าเท่านั้น ที่นี่ยังมี ศิลปะพื้นเมือง ศิลปหัตถกรรม ปราสาท และ วัดวาอารามที่มีประวัติเก่าแก่และประเพณีโบราณไม่แพ้โบสถ์ วิหารในเมืองเกียวโตและนารา

Feel KOBE [Kobe Arima Hot Springs Travel Guide]
http://www.feel-kobe.jp
Sightseeing, Gourmet food, Shopping, Staying and Traffic Information of Kobe Tourist Guide Kobe & Arima Onsen (Hot Springs) Guide.
Kobe-Johokan (Kobe Information Center)
http://www.kobe-johokan.gr.jp
Hyogo Tourism Guide
http://www.hyogo-tourism.jp/english/index.html
The City of Kobe
http://www.city.kobe.lg.jp
For your comfortable life in Kobe.
Weekly KOBE FAN
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/leisure/wkf/
Weekly Mail Magazine - Events & Information of Kobe Weekly Kobe Tourism Information "Weekly KOBE FAN".
China town "Nankinmachi" in Kobe Broadcasting live
http://www.nankinmachi.or.jp
History and Tourism Guide of Kobe 5 City Harbor Tourism Council
http://www.5city.or.jp
History and Tourism Guide of Kobe 5 City Harbor Tourism Council.
Hyogo Prefectural Museum of Art
http://www.artm.pref.hyogo.jp/eng/home.html
Kobe Fashion Museum
http://www.fashionmuseum.or.jp
Kobe City Museum
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/main.html

Top