COMMUNICA INSTITUTE -Japanese Language School in Kobe-

อาศัยอยู่ที่ KOBE / การสนับสนุนนักศึกษาคู่มือของ KOBE

Life at KOBE

การใช้ชีวิตที่โกเบ
ข้อ แนะนำในการ ดำเนินชีวิต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตและที่อยู่อาศัย หากอาศัยอยู่ในโตเกียว ค่าใช้จ่ายหนึ่งเดือนจะสูงกว่า 100,000เยน แต่ถ้าอาศัยอยู่ในเขตโกเบ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนจะอยู่ในราว 7-80,000 เยน
หากจะเช่าอพาร์ตเมนต์เอกชนในญี่ปุ่นจะต้องมีผู้ค้ำประกัน แต่ถ้าสมัครเข้าพักใน“โครงการรับรองที่อยู่อาศัยของนักเรียนต่างชาติ” ซึ่งโรงเรียนเป็นสมาชิกอยู่ โรงเรียนสามารถเป็นผู้ค้ำประกันให้ได้ ค่าเช่าห้อง เดือนละประมาณ 4-50,000 เยน
ภูมิอากาศ เมืองโกเบซึ่งติดกับทะเลเซโตะมีอากาศอบอุ่นและปริมาณฝนในหนึ่งปีก็มีไม่มาก อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ราว 16-18 องศา ฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ย 26-30 องศา ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย ราว 3-5 องศา
การทำงานพิเศษ สามารถทำงานได้ถึง 28 ชั่วโมงใน 1 สัปดาห์ (ระหว่างที่หยุดเรียนระยะยาว ทำได้ถึงวันละ8ชั่วโมง)

Insuaranse

การประกัน
  ระบบประกันสุขภาพประชาชน ระบบชดเชยค่าเสียหายกรณีเกิดอุบัติภัยกับนักเรียนโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น
เงินประกัน ทุกเดือน เดือนละ 1,800เยน ปีละ 9,900เยน
จำนวนเงินที่บริษัทประกัน รับผิดชอบชำระให้ 70%ของค่ารักษาพยาบาล/ ค่ารักษาตัวในโรงพยาบาล 30%ของค่ารักษาพยาบาล/ ค่ารักษาตัวในโรงพยาบาล
สินไหมทดแทนที่ชำระให้แก่ ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยกรณีเดินทาง ×
สินไหมทดแทน กรณีเกิดความเสียหายแก่บุคคลและทรัพย์สิน ×
・นักเรียนจะต้องทำประกันทั้งสองแบบ
・หากทำประกันทั้งสองแบบ ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเองจะเป็น 0%

Scholorships

ทุนการศึกษา (เฉพาะผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรระยะยาว)

  1. Honors Scholarship for Privately Financed International Students, Japan Student Services Organization (JASSO)
    (เดือนละ48,000 เยน)
  2. Rokko Scholarship, Kobe Student Youth Center Rokko Scholarship Fund (เดือนละ50,000 เยน)

Student support

การสนับสนุนนักศึกษา “แฮปปี้เมโมรี่พัส (ออกโดยเมืองโกเบ)” และ “เฮียวโงะคัลเจอร์พัส (ออกโดยจังหวัดเฮียวโงะ)”
“แฮปปี้เมโมรี่พัส” ซึ่งออกโดยศูนย์นานาชาติแห่งโกเบเพื่อความร่วมมือและการสื่อสาร (Kobe International Center for Cooperation and Communication: KICC) เป็นบัตรที่ใช้เข้าชมอาคารศิลปวัฒนธรรมในเมืองโกเบ (เช่น พิพิธภัณฑ์เมืองโกเบ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซูมะ อาคารคิตะโนะอิจิงคัง ฟาร์มรอคโคซัง พิพิธภัณฑ์ศิลปะคิตะโนะ เป็นต้น) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังมี “เฮียวโงะคัลเจอร์พัส” ออกโดยจังหวัดเฮียวโงะ ซึ่งเป็นบัตรสำหรับเข้าชมฟรี หรือบัตรลดกรณีเข้าชมอาคารเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเฮียวโงะ

Top