COMMUNICA INSTITUTE -Japanese Language School in Kobe-

Khóa học ngắn hạn
(1 tháng ~ 3 tháng)

Giới thiệu

Đây là khóa cấp tốc bao gồm khóa 1 tháng (60 giờ), khóa 2 tháng (120 giờ), khóa 3 tháng (180 giờ): Nhập học vào tháng 4, 7, 10, 1

Giờ học

giờ học thay đổi phụ thuộc vào trình độ của mỗi lớp

Lớp Thứ Giờ học
Lớp buổi sáng Thứ 2 – Thứ 6 9:00 – 12:50
Lớp buổi sang/ chiều Thứ 2 – Thứ 6 11:00 - 15:20
Lớp buổi chiều Thứ 2 – Thứ 6 13:30 - 17:20

* Thời gian : 50 phút × 4 bài

* nghỉ trưa : 12:50 – 13:30

Thời gian (2018-2019)

  60 giờ
1 tháng
120 giờ
2 tháng
180 giờ
3 tháng
4/4 ~ 4/26 ~ 5/22 ~ 6/15
6/28 ~ 7/23 ~ 8/27* ~ 9/21*
10/4 ~ 10/31 ~ 11/28 ~ 12/19
1/8 ~ 1/31 ~ 2/22 ~ 3/20

*8/6~8/21 : kỳ nghỉ hè
Hạn chót nộp đơn: 2 tuần trước khi lớp học bắt đầu.

Học phi

  60 giờ
1 tháng
120 giờ
2 tháng
180 giờ
3 tháng
Tiền nhập học 10,000yên 10,000yên 10,000yên
Học phí 70,250yên 123,250yên 176,250yên
Thiết bị phí 3,000yên 4,000yên 5,000yên
Hoạt động phí 1,750yên 2,750yên 3,750yên
tổng số lệ phí 95,000yên 140,000yên 195,000yên

*lệ phí sách giáo khoa không được bao gồm.

Tài liệu

・3 tấm hình(4cm × 3cm)
・Bản sao hộ chiếu
・Đơn xin nhập học

Tài khoản nộp tiền học phí

Ngân hàng: MUFG Bank, Ltd.
Chi nhánh: SANNOMIYA Branch (462)
Địa chỉ Ngân hàng: 8-3-10 Isogamidori, Chuo-ku, Kobe, JAPAN
Tên chủ tài khoản: COMMUNICA INSTITUTE
Loại tài khoản:  Saving account
Số tài khoản: 1104182
SWIFT code: BOTKJPJT

【DOWNLOAD】Đơn xin nhập học

Download Adobe Reader

Top

Navigation

Khóa học