COMMUNICA INSTITUTE -Japanese Language School in Kobe-

chương trình giảng dạy


chương trình giảng dạy

Các khóa học được sắp xếp từ Step cơ bản(Step 8) đến Step nâng cao(Step 1), mỗi Step kéo dài khoảng 3 tháng. Sau mỗi Step có thi kiểm tra định kỳ, những học viên vượt qua kỳ thi này sẽ học lên các Step tiếp theo.

Các khóa học:

Lịch hoạt động trong năm

Các hoạt động thường niên

Top