COMMUNICA INSTITUTE -Japanese Language School in Kobe-

VIDEOS - Communica Life


Kobe / Môi trường dạy và học / cảnh quan

Các hoạt động thường niên Tháng 4-Tháng 9

Các hoạt động thường niên Tháng 10 -Tháng 3

Top

Navigation

chương trình giảng dạy

Lịch hoạt động trong năm

VIDEOS