COMMUNICA INSTITUTE -Japanese Language School in Kobe-

Step 2~1 (Lớp trung cấp nâng cao ~ Lớp nâng cao)


Mục tiêu

◇ Tạo cho học viên khả năng đọc hết 1 cuốn sách về những kiến thức dự phòng hay những chuyên đề quan tâm, hay có thể hiểu đại ý hay chủ đề của các buổi nói chuyện ngoài chuyên đề quan tâm hay có tính trừu tượng.
◇ Có khả năng trình bày sự khác nhau giữa sự thật khách quan và ý kiến chủ quan, khả năng thiết lập và sắp xếp một cách hợp lý các đoạn văn ngắn để nêu ra ý kiến của bản thân.
◇ Nâng cao trình độ tiếng Nhật học thuật để giúp học viên trang bị cho việc học tập và nghiên cứu tại các trường Đại học của Nhật.

Sách giáo khoa

Top

Navigation

chương trình giảng dạy

Lịch hoạt động trong năm

VIDEOS