COMMUNICA INSTITUTE -Japanese Language School in Kobe-

Step 4~3 (Lớp trung cấp)


Mục tiêu

◇ Tạo khả năng đọc hiểu và nghe hiểu đại ý các hội thoại tương đối dài một cách tương đối chính xác, không hạn chế về chủ đề liên quan.
◇ Tạo khả năng sử dụng các đoạn văn ngắn để diễn giải những sự kiện hay các vấn đề quan tâm theo lý luận thực tế và đưa ra ý kiến của bản thân.
◇ Giúp học viên nâng cao năng lực tiếng Nhật từ trình độ nghe nói thường ngày (tiếng Nhật thông dụng) lên trình độ cao hơn (tiếng Nhật học thuật) để có theo học tại các trường Đại học.

Sách giáo khoa

Top

Navigation

chương trình giảng dạy

Lịch hoạt động trong năm

VIDEOS