COMMUNICA INSTITUTE -Japanese Language School in Kobe-

Step 6~5 (Lớp sơ cấp)


Mục tiêu

THọc cách sử dụng tiếng Nhật trong giao tiếp hằng ngày hay các chuyên đề cở bản, giúp bạn có thể tự mình sinh hoạt một cách bình thường thông qua sự trợ giúp của những người xung quanh. Để đạt được mục tiêu trên cần phải học cách hiểu đại ý những câu văn, những lời đối thoại và diễn tả tương đối chính xác những sự kiện xảy ra xung quanh. Có thể nói và viết một cách tương đối chính xác.

Sách giáo khoa

Top

Navigation

chương trình giảng dạy

Lịch hoạt động trong năm

VIDEOS