COMMUNICA INSTITUTE -Japanese Language School in Kobe-

Step 8~7 (Lớp cơ bản)


Mục tiêu

◇ Đào tạo năng lực giao tiếp cơ bản diễn tả được “nét riêng của bản thân” thông qua ngôn ngữ tiếng Nhật. Học cách chấp nhận “nét riêng của bản thân”, đồng thời hiểu và tôn trọng “nét riêng của người khác” giúp cho bạn hiểu cách chia sẻ với những người xung quanh.
◇ So sánh, suy nghĩ về quy tắc của bản thân và của người khác, về quy phạm xã hội, về quy chuẩn của hành động, qua đó có thể điều chỉnh hành động của bản thân sau khi biết mình, biết người và biết được sự khác nhau giữa bản thân và người khác.
◇ Hướng tới việc dùng tiếng Nhật 1 cách chuẩn xác, bạn sẽ học cách cân bằng giữa “tính chính xác” với “sử dụng tiếng Nhật lưu loát”.
◇ Qua các hoạt động thực hành tại lớp giúp bạn đi từ “hiểu” đến “có thể dùng” ngôn ngữ tiếng Nhật.

Sách giáo khoa

Top

Navigation

chương trình giảng dạy

Lịch hoạt động trong năm

VIDEOS